Alkalmazott módszerek

<<<VISSZA

Pozitív pszichológia:

A pszichológia egy viszonylag új irányzata, amely az ember erősségeire helyezi a hangsúlyt. Módszerei minden olyan esetben hatékonyan használhatóak, amelyekben a cél:

 • Pozitív énkép kialakítása,
 • Kapaszkodók megtalálása nehéz élethelyzetben,
 • Jelenre fókuszálás, mindennapi örömforrások megtalálása és értékelése.


Önismereti, szituációs játékok:

 • SZOBORJATÉK
 • ÉRZELMEK
 • KINEVETŐS
 • SZITUÁCIÓS JÁTÉKOK SZÖVEGHELYETTESÍTÉSSEL


Pszichológiai jellegű tesztek:

 • Online pszichológiai tesztek


Képi kifejezés:
Nagy lehetőséget látok abban, hogy a rajzok segítségével felvegyük a kapcsolatot a jellemzően zárkózott személlyel legyen szó gyerekről, felnőttről vagy éppen kamaszról. A rajzolás egy közös nyelv lehet, amely útján verbalizáció nélkül üzenhet számunkra az egyén.
A rajzolás KULCS lehet a lélekhez! Egy „mozzanat”, ami számomra a MEGÉRTÉST jelentené, a Rajzoló számára pedig a MEGÉRTETTSÉGET, ahol beszéd nélkül is kifejezheti magát. Ezt a későbbiekben egy hasznos szabadidő-eltöltési formaként is alkalmazhatjuk a mindennapjainkban, vagy akár használhatjuk segítő (támogató) eszközként is.

Rajzok:

 • farajzok
 • házrajzok
 • állatrajzok – és a nemlétező állatrajzok
 • családrajzok
 • kinetikus rajzok
 • projektív anya-gyerek rajzok
 • szabadrajzok

Alkalmazott rajztesztek

Összetett rajztesztek:

 • Ház-, fa-, állat-, ember-, szabadrajz-teszt (HTAPF)
 • Ház-, fa-, emberrajz-teszt (HTP)
 • Színes ház-, fa-, emberrajz-teszt (Chromatic HTP)
 • Dinamikus rajzvizsgálat (DRV)

Emberrajz-tesztek:

 • Machover-féle emberrajz-teszt (DAP)
 • Goodenough-féle emberrajz-teszt (DAM)
 • Koppitz-féle emberrajz-teszt (HFD)
 • Rosenberg-féle emberrajz-teszt
 • Ember az esőben teszt (DAPR)

Farajz-tesztek:

 • Koch-féle farajz-teszt
 • Bolander-féle farajz-teszt
 • Stora-féle farajz-teszt
 • Háromfa-teszt

Családrajzok és kapcsolódó témák:

 • Hulse-féle családrajz (DAF)
 • Corman-féle családrajz (FD)Állatcsaládrajz (AFD)
 • Elvarázsolt családrajz
 • Napcsalád
 • Projektív anya−gyermek rajz
 • Madárfészek rajza (BND: Bird’s Nest Drawing)

Kinetikus rajztesztek:

 • Kinetikus családrajz (KFD)
 • Kinetikus állatcsaládrajz (AKFD)
 • Regrediált kinetikus családrajz (RKFD)
 • Kinetikus iskolarajz (KSD)

Firkák:

 • Spontán firkák
 • Meurisse-féle firkateszt
 • Kutash és Gehl-féle firkateszt (Projektív Grafomotoros Teszt)
 • Grätz-féle firkateszt

Speciális rajztesztek:

 • Projektív útrajzteszt
 • Többdimenziós rajzteszt (MDZT)
 • Élettér-teszt (Személyes szféra modell)
 • Kerékpár-teszt

Órateszt:

 • Színkulcs teszt
 • Hatvan Másodperces Rajzteszt
 • Élettér-teszt
 • Páros és közös rajzvizsgálat használata és értelmezése

OH kártya:
Az OH-módszert bármely korosztálynak ajánlom, felhasználási területe nagyon széles, A kártyákat szívesen használom az együttműködés, a kreativitás, és a kommunikáció fejlesztésére. Segítségével megtanulhatjuk felismerni és kifejezni érzéseinket, erősíthetjük intuíciós képességünket. A módszer játékos formája miatt észrevétlenül megtanít válaszolni vagy éppen hallgatni. Megtanít arra, hogy valóban meghalljuk egymást és önmagunkat ítélkezés és versengés nélkül. Úgy képzeljük el, mint egy könyvet, amelyet soha nem lehet végigolvasni, mert akárhányszor csak kinyitjuk mindig újabb és újabb képeket, érzéseket, gondolatokat tár elénk. Az OH módszerével a saját életünk könyvébe olvashatunk bele, ezzel mélyítve önismeretünket.
Alapgondolata, hogy minden ember önmagát ismeri a legjobban, önmagát tudja meggyógyítani, önmagában tudja megtalálni problémáira a megoldást. A kártyák segítséget adnak, hogy az érzelmek megfogalmazásával, és a szabad asszociációval képet kaphassunk saját tudattalanunk működéséről.
Nem más, mint egy fantasztikus utazás a tudattalanba.

<<<VISSZA

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.